Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna ungdomsråd 

Ungdomsrådets uppgift är att stärka ungdomars möjligheter att påverka i kommunala frågor som rör ungdomar.

Sollentuna ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsråd består av ungdomar i åldern 13-23 och är partipolitiskt och religiöst obundet. 

Syfte med ungdomsrådet är:

  • Att stärka ungdomars möjligheter att påverka utvecklingen i frågor som berör dem
  • Att ge politikerna bättre möjligheter att få tillgång till ungdomars synpunkter

Målet är skapa ett fungerande system för reellt ungdomsinflytande i Sollentuna kommun. 

Kontakta Sollentuna ungdomsråd

Om du har några frågor om eller till SUR eller är sugen på att gå med i rådet kan du skicka e-post till:

sollentunaungdomsrad@gmail.com

Länkar

SUR:s Facebook

SUR:s Instagram