Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna Trygghetspris 

För att inspirera fler till att vara med och göra Sollentuna till en ännu tryggare kommun delar kommunen varje år ut Trygghetspriset i samarbete med Brottsförebyggande rådet, polisen och Brandkåren Attunda.

Sollentunas Trygghetspris 2018 delades ut vid en ceremoni under nationaldagsfirandet i Edsbergsparken. Vinnare är kommunens rastfaddrar, som bidrar till trygga skoldagar för alla skolbarn. Föreningen Sollentuna SeniorGymnastik och Grannsamverkansbilen belönades med hedersomnämnande.

Vem kan vinna?

Priset kan ges för både en praktiskt genomförd insats och för en idé eller på något sätt nyskapande verksamhet inom alla samhällsområden, det viktiga är att det bidragit till ett tryggare Sollentuna. Det kan till exempel handla om fysiska åtgärder inomhus eller utomhus som främjar trygghet och säkerhet; arbete mot klotter eller andra brottsförebyggande åtgärder, eller att på ett rådigt och osjälviskt sätt ha ingripit och agerat i samband med någon extraordinär händelse och därmed räddat liv eller egendom på ett föredömligt sätt.

Vinnaren kan vara enskild person, grupp, organisation eller företag med anknytning till Sollentuna kommun och belönas med 10 000 kr. 

Nomineringen ska beskriva det arbete eller den insats som man anser har bidragit till att främja tryggheten i Sollentuna kommun. Person, organisation eller företag som bor eller verkar i Sollentuna kommun kan nominera sin kandidat.

Prisutdelning 6 juni

Prisutdelningen sker under nationaldagsfirandet i Edbergsparken den 6 juni varje år. Trygghetspriset delas ut av kommunen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, polisen och Brandkåren Attunda. Inkomna nomineringar bedöms av en jury bestående av:

  • Brottsförebyggande rådets ordförande
  • Brottsförebygganderådets vice ordförande
  • Kommunens säkerhetschef
  • Representant från polisen
  • Representant från Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

OBS att priset inte kan vinnas flera gånger.

Vinnare av Sollentuna Trygghetspris

2018: Kommunens rastfaddrar

Valet av Rastfaddrarna som vinnare 2018 fick följande motivering av juryn:
”Rastfaddrarna är en viktig kontakt för många av barnen runt om på Sollentunas skolor. De är ”extravuxna” på rasterna, läser, håller sällskap och lyssnar på vad barnen har att berätta. Att vara rastfadder är ett frivilligt arbete där man ger av sin tid och delar med sig av sina erfarenheter. Rastfaddrarna är en viktig och uppskattad del av våra skolbarns trygghet.”

Hedersomnämnande: Föreningen Sollentuna SeniorGymnastik. Grannsamverkansbilen

2017: Indra Tjejjour

Juryns motivering lyder: ”Indra tjejjour i Sollentuna gör ett viktigt trygghetsarbete i kommunen, tillsammans med cirka 40 volontärer som arbetar ideellt. De stöttar och stärker unga tjejer och transpersoner som av olika anledningar behöver någon att prata med. De arbetar även preventivt genom att prata om våld, normer och makt med ungdomar på skolor och fritidsgårdar.”

Hedersomnämnande: Lennart Wallin, för hans arbete med tryggheten i Törnskogen.  

Malin Hammarström, Bobbo Hedblom och Moa Nyström för sin insats i samband med ett bostadsinbrott. 

2016: Tahir Qureshi

Juryns motivering lyder: ”Genom att starta grannsamverkan i flerfamiljsbostadsområden på Malmvägen, Tusbystråket och Oppegårdsstråket har Tahir Qureshi skapat något nytt i Västra Tureberg - ett stort och bra steg framåt för området. Många boende har engagerat sig i den nya grannsamverkan och gör genom sina insatser området tryggare för alla invånare.”

Hedersomnämnande: Carl Berglund för insatser för grannsamverkan i Edsviken och Björn Hedlund, för insatser för grannsamverkan i Kärrdal.

2015: Kerstin och Ingvar Myrehed

Juryns motivering: ”Med uthållighet och med stort engagemang har Kerstin och Ingvar Myrehed tagit ansvar och bidragit till arbetet med att Sollentuna kommun ska upplevas som en hel, ren och trygg plats att bo och vistas i. Genom ideell städning och klottersanering och genom att engagera andra invånare att ta ansvar i det trygghetsskapande arbetet är Kerstin och Ingvar Myrehed två viktiga förebilder i samhället. Ett sådant arbete och engagemang är viktigt för Sollentuna kommun. För dessa insatser tilldelas Kerstin och Ingvar Myrehed 2015 års Trygghetspris”.