Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna SFI-lärarpris 

SFI-lärarpriset ges till en pedagog som bidrar till verksamhetens utveckling och för bästa möjliga resultat för de studerande. Det delas ut vart annat år. Nästa gång det delas ut är år 2021.

Priset ges för redan utförda insatser och kan inte sökas för planerade projekt. Priset är på 15 000 kr och går till den arbetsgivare där pristagaren är anställd och ska användas till något som utvecklar pristagaren i sin yrkesroll. SFI-priset delas ut vartannat år till en pedagog 

De nominerade pedagogerna ska vara anställda hos de anordnare i utbildning i svenska för invandrare (SFI) som Sollentuna kommun har avtal med och som har deltagare från Sollentuna.

Hjälp oss att utse årets SFI-lärare!

Du som är elever eller kollegor kan föreslå en kollega eller lärare till priset. Skicka in ditt förslag tillsammans med en tydlig motivering till varför just din kandidat ska få priset.

Det är sedan kompetens- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott som bestämmer vem som får priset. Priset delas ut i december samma år.

Välkommen med din ansökan!

Skicka in din ansökan till avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad på kommunledningskontoret senast i november månad. 

Skicka in din ansökan via e-post