Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna SFI-lärarpris 

Sollentuna SFI-lärarpris är ett pris som delas ut till en pedagog som ”genom sina insatser bidrar till verksamhetens utveckling för att nå bästa möjliga resultat för studerande”. 

Priset delas ut vartannat år, med start 2016. De nominerade pedagogerna ska vara anställda hos de anordnare i Utbildning i svenska för invandrare (SFI) som Sollentuna kommun har avtal med och som har deltagare från Sollentuna. Prissumman uppgår till 15000 kronor. 

De som vill nominera en kandidat skriver en tydlig motivering och skickar in förslaget senast i november månad till:

Sollentuna kommun
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
191 86 Sollentuna