Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna lärarpris

Sollentuna delar varje år ut pris till årets lärare i kategorierna; hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet. Sollentunas barn och elever delar även ut pris i en egen kategori.

Priset delas ut till förskollärare eller lärare, verksamma inom Sollentuna kommun, som i sitt arbete framgångsrikt har arbetat med att, tillsammans med barn eller elever, utveckla en tillgänglig, hållbar och/eller digital lärmiljö. Läraren ska genom sitt utvecklingsarbete ha bidragit till förbättrade resultat, ökad pedagogisk kvalitet och ökad trygghet. I varje kategori kan alla lärargrupper nomineras. Från förskola till gymnasium.

Kategori: Tillgänglighet.

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat med att anpassa:

  • den pedagogiska, fysiska eller sociala miljön för att främja barns och elevers lärande. I en tillgänglig lärmiljö arbetar läraren med att åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön så att alla kan ta del av lärande och gemenskap och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Kategori: Digitalisering.

Priset delas ut till en lärare som med hjälp av digitaliseringens möjligheter:

  • Ger sina elever de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas genom att få arbeta och skapa i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö, såväl individuellt som i samarbete med andra.
  • Gör undervisningsmiljön tillgänglig, varierad och engagerande för alla barn och elever med hjälp av ändamålsenligt användande av digital teknik.

Kategori: Hållbarhet. 

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat inom något av dessa två områden:

  • Hälsofrämjande med rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil.
  • För ökad miljömedvetenhet (medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö, lokalt och/eller globalt). 

Kategori: Barn- och elevpriset.

Du som är barn och elev i Sollentuna kommun kan nominera en person i din förskola, skola eller i ditt gymnasium som du tycker gör det där lilla extra för dig eller din klass. Du kan nominera en person som gör eller har gjort skillnad för dig. Alla personalkategorier kan nomineras.

Samtliga nominerade till lärarpriset 2021

Digitalisering

Eva Bremander Runbackaskolan
Helene Kåberg Kärrdal
Kristoffer Ackelman Runbackaskolan
Rickard Frisk  Helenelundsskolan
Shaghayegh Ramezan Ghazvini Töjnaskolan
Sibel Carving  Sofielundsskolan
Theresé Borgefeldt Helenelundsskolan

Hållbarhet

Annika Bernström Häggvik - Skälbyskolan
Cecilia Juhlin  
Jennika Möller Klax Abakus
Karin Wegner Vibyskolan
Klas Persson Vibyskolan
Kristina Engström I ur och skurkojan
Linda Ireblad Harris Kärrdalsskolan
Linnéa Curstedt Vibyskolan
Mohammed Abu Hachem Stockholm International Academy
Stefanie Lawler Runbackaskolan
Zandra Ivarsson Tegelhagens skola

Tillgänglighet

Ammie Gustafsson  Norra strandskolan
Anette Golve Norrlandia Förskolor Sjöfararen
Anette Hagman  Runbackaskolan
Anette Pira Sofielundsskolan
Anna Lundholm  Sofielundskolan
Anna Svahn-Ohlsson Vibyskolan
Camilla Blom Förskolan Solbacka Pysslingen
Caroline Gustafsson Tegelhagen skola
Caroline Lenk Helenelundsskolan
Caroline Lundmark Vaxmoraskolan 
Charlotta Jigvall ( Runbackaskolan
Christina Henningsson Tegelhagens skola
Christina Odenstad Rudbecks Gymnasium
Dorrine  Klax förskola
Elin Winblad Helenelundsskolan
Ellinor Hallgren Turebergsskolan
Emelie Hallgren Rälsen 4-9
Evanthia Maniadaki  Sofielunds förskola
Farzin Panahi Gärdesskolan
Giovanni Casula Rösjöskolan 
Ingrid Castillo Velasquez Häggviksskolan
Jennika Möller Klax Abakus
Jenny cullemo  Sofielundsskolan
Jenny Wilandh Futuraskolan International Hertig Karl
Joel Bennet Vibyskolan
Johanna Borggren  Turebergskolan
Jonny Nilsson  Helenelundsskolan
Karin Wegner Vibyskolan
Karin Will Nilsson Brageskolan
Katharina Ekmosse Helenelundskolan
Kent Karlström Vibyskolan
Lena Guldbrandson Rälsen Viby 
Lena Hallén  Dibber Skogsdungen Kotten
Lujain Al Gabban Stockholm international Academy
Malin Lindholm  Central skolan
Maria Terzi  Runbackaskolan
Masha Jebrand Kärrdalsskolan
Mohammed abu Hachem Stockholm international Academy
Nadire Türkmen Äpplets förskola
Natalie Holmberg Tegelhagen
Nikita Poirier Futuraskolan Hertig Karl
Petronella Åhr Parkstugan
Rita Saomi Vaxmmoraskolan
Shamerey Abdlghafar Sofielundsskolan
Silvia klossens förskola Klossen förskola/Gula luppen
Sofia Smigan Dibber Silverbäcken
Susanna Lindqvist Vibyskolan
Susanne (Sanna) Sundin Sofielundsskolan
Tayla Plasket Futuraskolan International Hertig Karl
Thomas Johansson Runbackaskolan
Ulrika Kellner Tallbackens Förskola
Wellington De Oliviera  Förskola
Yasmin Kardar Runbackaskolan, Fenix
Åsa Jörgensen Gröndalsskolan
Özlem Tamaddonzia Helenelundsskolan

Barn och elevpriset

Ammi Lönnmo Runbacka skola
Anette Andersso Linnés förskola
Ann Karlsson Tegelhagens förskola
Carolin Wallgren Ederyd Brageskolan
Christina Henningsson Tegelhagen
Christine Nerström Tegelhagens skola
Daniel Winsnes Häggvikskolan
David Enger Vibyskolan
Erik plantinger  Vibyskolan
Helena Olofsson Tegelhagens skola
Hjelmåker Maria  Sofielundsskolan 
Ida Hagelin  Silverdalsskolan
Ingrid Castillo Häggvik - Skälbyskolan
Johan Möllerswärd Rälsen 4-9
Jonny Nilsson Helenelundsskolan
Lena Palovaara Sofielundskolan
Linnea Curstedt  Vibyskolan
Louise Lagercrantz Bergmann Helenelundsskolan
Maria kjellberg Sofielunsskolan
Minna Erkers Turebergsskolan
Natalie Barkedal Sofielundsskolan 
Nathalie Falke Tegelhagens förskola
Nikita Poirier Futuraskolan Hertig Karl
Petra Andersson Häggviksskolan
Pia Kevari  Skogsdungen Dibber
Shahid Sam Hussain Yrkesgymmnasiet
Susanna Lindqvist  Vibyskolan
Ulrika Ersmark Tegelhagens skola
Viktor Fors Katz  Edsbergsskolan
Zandra Ivarsson  Tegelhagens skola

Finalister lärarpriset 2021

Annika Bernström, Häggvik/Skälby
Caroline, Vaxmora skolan
Charlotta, Runbacka
Christina Henningsson, Tegelhagens skola
Christina, Rudbecks gymnasium
Daniel Winsnes, Häggvik/Skälby 
Evanthia, Sofielunds förskola 
Helene Kåberg, Kärrdalsskolan
Jennika Möller, Klax
Jonny Nilsson, Helenelundsskolan 
Klas Persson, Vibyskolan
Kristoffer Ackelman, Runbacka skolan
Linda Ireblad Harris, Kärrdalsskolan
Minna Erkers, Turebergsskolan
Nathalie Barkedal, Sofielundsskolan 
Nikita Poirier, Futuraskolan Hertig Karl
Pia Kevari, Skogsdungen
Rickard Frisk, Helenelundsskolan 
Sam Hussein, Yrkesgymnasiet
Sherin,Töjnaskolan 
Sibel Carving, Sofielundsskolan
Zandra Ivarsson, Tegelhagens skola