Till navigation Till innehåll (s)

Stipendier till föreningsledare 

För värdefull ledargärning inom Sollentuna kommun. Stipendiet delas ut till två personer. Stipendiesumman är högst 10 000 kronor per år att fördela på två ledare.

Sollentuna kommun utdelar årligen stipendier till två föreningsledare, som utfört värdefull ledargärning inom Sollentuna kommun. Det ena går alltid till ledare som särskilt befrämjat kvinnlig ungdomsverksamhet. Stipendieutdelningen sker under högtidliga former i början av december.

Föreslå gärna via e-tjänst

Förslag på föreningsledare ska vara inkomna senast 1 oktober varje år. Förslag kan också skickas in via e-post: kfn@sollentuna.se

Länkar

Ansök via e-tjänst