Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna sociala samfond

Genom en sammanslagning av åtta stycken äldre minnes- och stipendiefonder har Sollentuna kommuns sociala samfond bildats.

Disponibel avkastning skall användas till att främja barna- och ungdomsvård och bistå åldringar och handikappade.

Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt.

Fondens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen.

Socialnämnden annonserar på den här webbsida och i lokaltidningen när det är dags för utdelning ur fonden.