Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna lärarpris

Sollentuna delar varje år ut pris till årets lärare i kategorierna; hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet. Sollentunas barn och elever delar även ut pris i en egen kategori.

Nominera!

De som kan nomineras är lärare i förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasium. 

Alla kan nominera. Datum för att skicka in 5-31 oktober. 

Nominera din kandidat här

Vilka kan vinna priset?

Priset delas ut till förskollärare eller lärare, verksamma inom Sollentuna kommun, som i sitt arbete framgångsrikt har arbetat med att, tillsammans med barn eller elever, utveckla en tillgänglig, hållbar och/eller digital lärmiljö. Läraren ska genom sitt utvecklingsarbete ha bidragit till förbättrade resultat, ökad pedagogisk kvalitet och ökad trygghet. I varje kategori kan alla lärargrupper nomineras. Från förskola till gymnasium.

Kategori: Tillgänglighet.

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat med att anpassa:

  • den pedagogiska, fysiska eller sociala miljön för att främja barns och elevers lärande. I en tillgänglig lärmiljö arbetar läraren med att åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön så att alla kan ta del av lärande och gemenskap och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Kategori: Digitalisering.

Priset delas ut till en lärare som med hjälp av digitaliseringens möjligheter:

  • Ger sina elever de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas genom att få arbeta och skapa i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö, såväl individuellt som i samarbete med andra.
  • Gör undervisningsmiljön tillgänglig, varierad och engagerande för alla barn och elever med hjälp av ändamålsenligt användande av digital teknik.

Kategori: Hållbarhet. 

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat inom något av dessa två områden:

  • Hälsofrämjande med rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil.
  • För ökad miljömedvetenhet (medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö, lokalt och/eller globalt). 

Kategori: Barn- och elevpriset.

Du som är barn och elev i Sollentuna kommun kan nominera en person i din förskola, skola eller i ditt gymnasium som du tycker gör det där lilla extra för dig eller din klass. Du kan nominera en person som gör eller har gjort skillnad för dig. Alla personalkategorier kan nomineras.