Till navigation Till innehåll (s)

Släkten Rudbecks stipendium 

För forskning om Sollentunas historia. Stipendiesumman är på 10 000 kr.

I Sollentuna kommunarkiv förvaras handlingar från sex århundraden av Sollentunas historia. Utöver kommunala handlingar, de äldsta från 1863, finns flera enskilda arkiv varav det stora släkt- och gårdsarkivet från Edsbergs säteri är av särskilt intresse.

Rudbecksstipendiet delas ut för att stimulera och stödja lokalhistorisk forskning med anknytning till Sollentuna. Stipendiet skall användas som bidrag till kostnader i samband med studier och forskning om Sollentunas historia och utveckling eller forskning för vilken Edsbergsarkivet utgör en viktig kunskapskälla.

Några exempel på områden som går att studera i kommunens handlingar: 

  • Ägoförhållanden under tidigare århundraden.
  • Sollentunas förvandling från land till stad
  • Fattigvård och socialvård. Skolhistoria.
  • Sollentuna i världskrigens skugga. 

Stipendieutdelningen sker under högtidliga former i början av december.

Ansök gärna via e-tjänst

Sista ansökningsdagen är 1 oktober varje år. Ansökan kan göras via e-tjänst eller via brev till : Kultur- och fritidskontoret, 191 86 Sollentuna. Bilagor i form av fotografier, bilder, böcker med mera tar vi helst emot via brev.

Länkar

Ansök via e-tjänst