Till navigation Till innehåll (s)

Släkten Rudbecks stipendium

Ett stipendium för dig som vill studera Sollentunas historia. Stipendiesumman är på 10 000 kr.

I vårt kommunarkiv har vi handlingar från sex århundraden. Utöver kommunens handlingar finns flera enskilda arkiv. Det stora arkivet från Edsbergs säteri är särskilt intressant.

Några exempel på områden som går att studera i kommunens handlingar: 

  • Ägoförhållanden under åren.
  • Sollentunas - från land till stad
  • Fattigvård och socialvård.
  • Skolhistoria.
  • Sollentuna i världskrigens skugga. 

Stipendiet ska gå till kostnader i samband med forskningen eller studierna. Stipendiet delas ut under högtidliga former i början av december.

Sista ansökningsdagen är 1 oktober varje år. Bilagor i form av fotografier, bilder, böcker med mera tar vi helst emot via brev. Adress: Kultur- och fritidskontoret, 191 86 Sollentuna. 

Ansök via e-tjänst

Ansökan kan du också göra via brev.