Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Premium för initiativtagare  

Ges till personer som på eget initiativ och på ett utmärkande och kreativt sätt utfört en prestation som gynnat kommunen.

Initiativtagare skall vara boende i kommunen. Premiebeloppet är högst 10 000 kronor per år och utdelas i samband med kultur- och fritidsnämndens årliga stipendieutdelning till föreningsledare. 

Det är kultur- och fritidsnämnden som utser initiativtagare. Du är välkommen att skicka in förslag och nominera via e-post: kfn@sollentuna.se, senast 1 oktober.

 

Stipendieutdelningen sker under högtidliga former i början av december.