Till navigation Till innehåll (s)

Kulturstipendium 

För konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och kulturminnesvårdande verksamhet. Stipendiesumma 60 000 kr.

Stipendium kan även som belöning tilldelas person i Sollentuna kommun, som visat framstående förmåga eller annars gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området. Stipendieutdelningen sker under högtidliga former i början av december.

Ansök gärna via e-tjänst

Sista ansökningsdagen är 1 oktober varje år. Ansökan kan göras via e-tjänst eller via brev till : Kultur- och fritidskontoret, 191 86 Sollentuna. Bilagor i form av fotografier, bilder, böcker med mera tar vi helst emot via brev.

Länkar

Ansök via e-tjänst

Stiftelser och stipendier