Till navigation Till innehåll (s)

Idrottsstipendium för unga idrottsutövare 

Stipendiet är avsett att stödja och stimulera förtjänstfulla idrottsliga prestationer för unga idrottsutövare. Summa 20 000 kr.

Stipendiet ska stimulera ungdomar att fortsätta utveckla sig och målmedvetet satsa för att nå framgång och tillhöra en toppnivå inom sin idrott. Stipendiet ska användas till fortbildning, studieresor, träning eller andra för stipendiatens idrottsliga utveckling angelägna ändamål. 

Stipendiet utdelas till person som är folkbokförd i Sollentuna alternativt representera en bidragsberättigad förening i Sollentuna kommun. Stipendiaten ska tillhöra nationell toppnivå inom sin idrott. Stipendiaten bör vara högst 22 år fyllda, det år som stipendiet utdelas. Stipendieutdelningen sker under högtidliga former i början av december.

Ansök gärna via e-tjänst

Ansökan eller förslag på stipendiat skickas in senast 1 oktober varje år. Ansökan kan också skickas in via brev till : Kultur- och fritidskontoret, 191 86 Sollentuna.  

Länkar

Ansök via e-tjänst