Till navigation Till innehåll (s)

Byggnadsvårdsdiplom 

Diplomet utdelas varje år till person, organisation eller företag som gjort insatser för att främja byggnadskulturen i Sollentuna kommun.

Diplomet utdelas varje år till person, organisation eller företag som gjort insatser för att vårda och bevara äldre byggnader eller bebyggelsemiljöer, anpassa nybebyggelse, bevara äldre hantverkstekniker eller på annat sätt främjat byggnadskulturen i Sollentuna kommun.

Sollentuna byggnadsvårdsdiplom är instiftat av kulturnämnden 1990 för god byggnadsvård. 

Det är kultur- och fritidsnämnden som utser pristagare. Du är välkommen att skicka in förslag och nominera via e-post: kfn@sollentuna.se, senast 1 oktober.

Stipendieutdelningen sker under högtidliga former i början av december.