Till navigation Till innehåll (s)

Stipendier och utmärkelser 

Sollentuna kommun uppmärksammar varje år personer som gjort betydande insatser inom en lång rad olika områden.

Kultur- och fritidsnämnden delar ut ca 140 000 kr i en lång rad stipendier och utmärkelser. Dessa delas ut vid en ceremoni på Edsbergs slott i december.

 • Stipendiet Ung kultur

  Stipendiet Ung kultur är avsett att stödja och uppmuntra ungas insatser inom olika konstområden. För unga i åldrarna 18-25 år. Stipendiesumman är 20 000 kr.

 • Stipendier till föreningsledare

  För värdefull ledargärning inom Sollentuna kommun. Stipendiet delas ut till två personer. Stipendiesumman är högst 10 000 kronor per år att fördela på två ledare.

 • Sollentuna Trygghetspris

  För att inspirera fler till att vara med och göra Sollentuna till en ännu tryggare kommun delar kommunen varje år ut Trygghetspriset i samarbete med Brottsförebyggande rådet, polisen och Brandkåren Attunda.

 • Sollentuna sociala samfond

  Genom en sammanslagning av åtta stycken äldre minnes- och stipendiefonder har Sollentuna kommuns sociala samfond bildats.

 • Sollentuna SFI-lärarpris

  Sollentuna SFI-lärarpris är ett pris som delas ut till en pedagog som ”genom sina insatser bidrar till verksamhetens utveckling för att nå bästa möjliga resultat för studerande”. 

 • Sofiapriset

  En hedersbelöning som tilldelas personer eller organisationer för insatser inom kulturområdet i Sollentuna. Utmärkelsen består av en kopia av en sköld från 1766 med Sofia Magdalenas initialer.

 • Släkten Rudbecks stipendium

  För forskning om Sollentunas historia. Stipendiesumman är på 10 000 kr.

 • Premium för lovvärd insats

  Tilldelas personer som gjort viktiga insats inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

 • Premium för initiativtagare

  Ges till personer som på eget initiativ och på ett utmärkande och kreativt sätt utfört en prestation som gynnat kommunen.

 • Kulturstipendium

  För konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och kulturminnesvårdande verksamhet. Stipendiesumma 60 000 kr.

 • Idrottsstipendium för unga idrottsutövare

  Stipendiet är avsett att stödja och stimulera förtjänstfulla idrottsliga prestationer för unga idrottsutövare. Summa 20 000 kr.

 • Fotostipendium

  Gillar du att fotografera och vill göra ett projekt om Sollentuna? Sök vårt stipendium för fotografisk dokumentation av Sollentuna. Stipendiesumma 10 000 kr.

 • Byggnadsvårdsdiplom

  Diplomet utdelas varje år till person, organisation eller företag som gjort insatser för att främja byggnadskulturen i Sollentuna kommun.

 • Sollentuna pedagogpris

  Sollentuna Pedagogpris delades ut för första gången 2009.