Till navigation Till innehåll (s)

Gå med i en förening

PRO, SPF Seniorerna och RPG är exempel på föreningar som enbart vänder sig till dig som pensionär. 

Pensionärsföreningar har har två huvuduppgifter:

  • Att skapa social samvaro och erbjuda många olika aktiviteter som till exempel studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård.
  • Att aktivt arbeta för att ta tillvara de äldres intressen och att verka för att levnadsförhållandena för personer som behöver samhällets stöd utvecklas

Äldreråd

I kommunen finns det även ett äldreråd. Äldrerådet är ett samarbete mellan pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna för att bereda ärenden inför KPR. De arbetar för att äldres intressen tillvaratas inom kommunen, regionen med flera organisationer. Ordförande i äldrerådet är Agneta Björklund: mail: ag.bjorklund@gmail.com

Länkar

I länklistan finns föreningar som har verksamhet som lockar många aktiva seniorer.

Allas barnbarn

Friskis och Svettis

PRO Kultur

PRO Sollentuna

RPG Sollentuna

Sollentuna gammaldansförening

Sollentuna Hembygdsförening

Sollentuna Seniorgymnastik

Sollentuna Släktforskare

Sollentuna Slöjdgille

Sollentuna Tennisklubb

SPF Seniorerna Grindslanten

SPF Seniorerna Tunasol

Svenska kyrkan