Till navigation Till innehåll (s)

Tegelhagsskogen är lättillgänglig med stigar och leder 

Här vandrar du genom skogar och öppen mark samt utmed Edsvikens strand. Det finns också möjlighet att bada i Edsviken och att grilla på iordningställda grillplatser.

Här är naturen lättillgänglig för dig som vill få motion och friluftsliv med både breda skogsvägar och mindre stigar.

Motionsspår och utegym

Grillplatser i Tegelhagsskogen

Här finns sex grillplatser med sittstockar och torr ved. Välkommen att grilla!

Hitta till Tegelhagsskogens naturreservat

Det finns många småentréer runt hela reservatet. Busshållplats intill reservatet finns på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Silverdals torg. Några mindre parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet vid Edsviksvägens södra del, Skogstorpsvägen, Silverdals torg och vid Rådanvägen nere vid Edsviken.