Till navigation Till innehåll (s)

Sök bidrag för verksamhet som riktar sig till personer 65+ 

Föreningsbidraget kan sökas av ideella organisationer som föreningar, stiftelser och enstaka organiserade projekt. Organisationen ska ha säte i Sollentuna och bedriva riktad verksamhet till i huvudsak personer över 65 år som bor i Sollentuna.

Maximalt föreningsbidrag är 15 000 kr/år. Ansökan om föreningsbidrag för 2019 ska ha inkommit till vård- och omsorgskontoret senast den 15 oktober 2018. Beslut om föreningsbidrag sker vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december.

Välkommen med din ansökan!

Länkar

Ansök via e-tjänst