Till navigation Till innehåll (s)

Sök bidrag för social verksamhet 

Föreningar, stiftelser och enstaka organiserade projekt, vars verksamhet sammanfaller med socialnämndens ansvarsområde, kan ansöka om föreningsbidrag från socialnämnden.

Ansökan ska ha inkommit till socialkontoret senast den 15 oktober året innan ansökan avser. Du ansöker via kommunens e-tjänst.

Ansökan om socialnämndens föreningsbidrag

Läs mer om regler kring föreningsbidrag

Bilagor till ansökan kan skickas till:
Sollentuna kommun
Socialkontoret
191 86 Sollentuna

Länkar