Till navigation Till innehåll (s)

Sök bidrag till din idrottsförening eller ungdomsförening 

Idrottsföreningar och ungdomsorganisationer kan ansöka om aktivitetsstöd, lokalstöd och utbildningsstöd.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet är en stödform där föreningarna kan få stöd för de aktiviteter som de anordnar för barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Aktivitetsstödet beräknas på antalet deltagartillfällen som föreningen redovisar.  Ansökan görs två gånger om året, 15 februari (för aktiviteter och deltagartillfällen som skett under höstterminen) och 15 augusti (för aktiviteter och deltagartillfällen som skett under vårterminen).

Lokalstöd

Bidragsberättigade föreningar kan söka ett bidrag för helårshyrd lokal eller för egen lokal om föreningens verksamhet inte kan bedrivas i av kommunen anvisad lokal. Ansökan lämnas in senast den 15 februari.

Utbildningsstöd

För ungdomar i åldern 13-20 år som genomför en utbildning, sanktionerad av föreningens riksorganisation, kan ett stödbelopp på 1000 kr utgå. Utbildning skall omfatta någon form av ledarskap, t.ex. tränar- och domarutbildningar. Ansökan lämnas in senast den 15 februari.

Ansökningar

Ansökningarna för aktivitetsstödet görs via APN - Aktivitetskort på nätet, alternativt på blanketten "Ansökan kommunalt aktivitetsstöd". Anledningen till att det finns två ansökningsblanketter är att Sollentuna kommun har lite begränsningsregler som inte Riksidrottsförbundet har. Blanketten för sammanställningen till Riksidrottsförbundet är ett underlag till det ni redovisar i Idrottonline. Alla ansökningar skickas eller lämnas in till kultur- och fritidskontoret.

E-post: idrottskonsulenter@sollentuna.se

Länkar

Aktivitetskort på nätet, APN - Inloggning

Aktivitetskort på nätet, APN - Manualer