Till navigation Till innehåll (s)

Bildarkiv

I vårt bildarkiv finns cirka 50 000 bilder som visar miljöer, personer och verksamheter, från 1860-talet fram till idag. Här finns alltifrån glasplåtar till digitala bilder. Arkivet är en ovärderlig del av vårt kulturarv.

Bildarkivet förvaras i Sollentuna kommunarkiv. Här finns:

 • Bilder från Edsbergs slott.
 • Gösta Asks och Boris Kunos donationer.
 • Fotografier ur äldre personers privata fotoalbum.
 • Skolfotografier.
 • Foton från föreningsliv och kommunala verksamheter.

Digitalt bildarkiv

Delar av kommunens bildarkiv läggs efterhand ut på Internet. I det digitala bildarkivet, ”Sollentunabilder”, kan du själv söka och hitta bilder.

Sollentunabilder.se

Av bland annat upphovsrättsliga skäl kommer aldrig hela bildarkivet att kunna publiceras på Internet. I kommunens bildarkiv finns därför många fler bilder än de som går att hitta på denna webbsida. Du är välkommen att höra av dig till kommunarkivet om du vill se fler bilder ur vår bildskatt.

Att söka i det digitala bildarkivet

Högst upp på sidan finns ett fält där man kan skriva in ett sökord. Man kan också välja att direkt klicka på rutan med vintermotiv, där det står ”Sollentunabilder”, under flygbilden.

Om man till exempel skriver in ”Norrvikens skola” och klickar på ”sök” får man fram samtliga bilder där något av sökfälten innehåller den frasen.

Om man till exempel söker på ”torg” får man träffar på alla bilder som innehåller exakt det ordet. Om man istället skriver torg* får man träff också på de bilder där det står t.ex. torget eller torgs. Om man skriver *torg* får man träff på samtliga bilder som innehåller ordet. Vare sig det står något före eller efter ordet i databasen, till exempel busstorg, torghandel.

Längst till vänster på skärmen finns ett så kallat filter där man kan begränsa sin sökning genom att välja kommundel och/eller årtionde.

Sökning med ”and”, ”or” eller ”not”

 • Om man skriver ”and” mellan olika sökord, får man träff på poster som innehåller alla de valda sökorden. Till exempel ”Bygdevägen and biograf”.
 • Man kan skriva ”or” eller ”not” för att begränsa eller utvidga sökningen. Om man skriver ”or” mellan sökorden så får man träff på alla poster som innehåller något av orden. Till exempel: ”Norrvikens skola or Röda skolan”
 • Skriver man ”not” mellan två sökord tas inte träffar med som innehåller ordet efter ”not”. Till exempel: ”Edsbergs slott not salen”. Sökningen ger träff på alla bilder på Edsbergs slott, förutom de som föreställer salen.

Utökad sökning

För utökad sökning krävs att man är registrerad som användare, se nedan. Vid utökad sökning, klickar man på de tre små prickarna bredvid sökfältet.

Att registrera sig som användare

För att kunna göra utökad sökning samt beställa bilder så behöver man registrera sig som användare i systemet. Klicka på ”Logga in” högst upp till höger. Följ instruktionerna. När kontot är klart får du ett e-postmeddelande om det.

Beställningar av högupplösta bilder

Kopior från bildsamlingen kan beställas både för privat bruk och publicering. Bilderna levereras i första hand som högupplösta kopior i JPEG-format via nedladdningslänk i systemet. För att kunna beställa bilder måste man först ha registrerat sig som användare i systemet (se ovan).

Markera de bilder du vill beställa genom att klicka på den lilla bocken längst ned till höger vid respektive bild. Bilden är markerad när den har fått en blå ram. När en eller flera bilder är markerade öppnas en meny längst ner på sidan. Där finns valet ”Lägg i varukorg”. Klicka här. Din varukorg visas nu längst upp till höger på sidan. Klicka på varukorgen för att se din order samt för att skicka iväg den till kommunarkivet.

Klicka i rutan att du accepterar regler och villkor.

För att kunna leverera bilder behöver vi veta följande:

 • faktureringsadress (om annan än leveransadress)
 • organisationsnummer (i förekommande fall)
 • vad bilden ska användas till

Det är i fältet längst ner till höger, Kommentar till orderavdelningen”, som man fyller i dessa uppgifter.

Prislista

Taxan som gäller för beställningar ur bildarkivet är fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-12 §55.

Priset för en högupplöst bild är 80 kr, oavsett storlek.

Elevarbeten inom Sollentuna kommunala och fristående skolor är befriade från denna avgift.

För bilder som ska publiceras tillkommer en avgift vid kommersiell användning, med undantag för lokaltidningar och andra media som skriver/rapporterar specifikt om Sollentuna. Kommunen tillämpar Svenska Fotografers Förbunds prisguide för arkivbilder,

Svenska Fotografers prisguide för arkivbilder

Priser rörande publicering avser engångsanvändning. Avgiften betalas varje gång en bild publiceras på nytt. Priserna är exklusive moms. Lågupplöst bild som publiceras kommersiellt debiteras som högupplöst bild.

Upphovsrätt

Bilderna i Sollentuna kommunarkiv är skyddade enligt upphovsrättslagen. En beställd bild får aldrig spridas vidare eller publiceras utan upphovsmannens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att bearbeta (utöver normal bildredigering) eller manipulera en bild utan upphovsmannens tillstånd.

Personuppgifter

Fotografier där det går att identifiera nu levande personer räknas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR samt dataskyddslagen. Personuppgifter får inte publiceras på Internet utan rättslig grund.

Behandling av personuppgifter

Kommunarkivet kan behöva din hjälp

Ibland har vi ofullständiga uppgifter om en bild. Vi kanske vet var ett fotografi är taget, men inte vilka personer som finns med på bilden. Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande uppgifter om en bild.

Fotografiet är en av de starkaste länkarna mellan nuet och det förflutna. För att kunna bevara det förflutna är det därför viktigt att bilderna bevaras. Sollentuna kommunarkiv tar därför gärna emot fler fotografier än dem vi redan har. Om du inte vill lämna ifrån dig dina bilder, så kanske du kan tänka dig att låna ut ditt fotoalbum till oss. Vi skannar då in de bilder som vi bedömer har ett allmänt intresse och du får sedan tillbaka dina originalbilder. Du bestämmer själv på vilket sätt som bilderna får användas av andra och om bilderna ska publiceras på Internet.

Hör gärna av dig till oss om du har bilder som du tror kan vara av allmänt intresse!

Offentlighet

Kommunens myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att foton som lämnas in till kommunen blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Det betyder dock inte att en person som begär ut en bild, har rätt att publicera den eller sprida den vidare utan tillstånd.

Kontaktuppgifter

Sollentuna kommunarkiv

Adress
Kommunarkivet, Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna

Telefonnummer
08-579 210 00

E-post
kommunarkivet@sollentuna.se

Besöksadress
Vespergränd 31