Till navigation Till innehåll (s)

Bildarkiv 

Sollentuna kommuns omfattande bildarkiv innehåller diabilder, svartvita positiv, färgpositiv, negativ och glasplåtar.

Sollentuna kommuns bildarkiv innehåller minst 50 000 bilder. Här finns bilderna från Edsbergs slott, Sollentunafotograferna Gösta Asks och Boris Kunos donationer, reprofotografier ur äldre Sollentunabors privata fotoalbum, skolfotografier och foton från andra kommunala verksamheter och från föreningslivet i kommunen.

Vi tar gärna emot fler bilder

Fotografiet är en av de starkaste länkarna mellan nuet och det förflutna. För att kunna bevara det förflutna är det viktigt att bilderna bevaras. Sollentuna kommunarkiv tar därför gärna emot fler fotografier än dem vi redan har. Även nyare bilder blir en gång historia. Vi är därför intresserade också av fotografier från de senaste årtiondena.

Vi efterlyser särskilt fotografier från Rådan, Margreteborg, Tegelhagens gård, Helenelund, Bergsäter, Turebergs festplats, livet på Turebergs gård, Töjnan, Fyndet, Törnskogen, Vaxmora samt Kärrdal innan exploateringen.

Kanske vi får låna ditt gamla album?

Om du inte vill lämna ifrån dig dina bilder, så kanske du kan tänka dig att låna ut ditt fotoalbum till oss. Vi låter då reprofotografera bilderna och arkivet behåller kopiorna och negativen medan du får tillbaka dina originalbilder.

Hör gärna av dig till oss om du har bilder från det gamla Sollentuna.

Kommunarkivet