Till navigation Till innehåll (s)

Beställning av slutbetyg från kommunarkivet

Sollentuna kommunarkiv förvarar slutbetyg och betygskataloger från de kommunala skolorna i Sollentuna och från Sollentuna Fria gymnasium.

Om ditt originalbetyg försvunnit kan du beställa ett nytt betyg från kommunarkivet. 

Beställ betygskopia

För att beställa en betygskopia måste du veta:

  • Skolans namn
  • Elevens namn då betyget utfärdades
  • Personnummer
  • År när betyget utfärdades

Vilka skolbetyg finns hos kommunarkivet?

Betyg från de kommunala skolorna lämnas i de flesta fall till kommunarkivet efter 10 år. Om du söker betyg av yngre datum, kontakta respektive skola.

Om du söker betyg från komvux, kontakta Kunskapsparken på telefon 08-579 220 01.

I kommunarkivet finns betygen från fristående skolor som är verksamma i Sollentuna. Betygen lämnas till kommunarkivet två år efter att eleven slutade skolan.