Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Beställning av slutbetyg från kommunarkivet 

Sollentuna kommunarkiv förvarar slutbetyg och betygskataloger från de kommunala skolorna i Sollentuna och från Sollentuna Fria gymnasium.

Om ditt originalbetyg försvunnit kan du beställa ett nytt betyg från kommunarkivet. 

Beställ betygskopia

För att beställa en betygskopia måste du veta:

  • Skolans namn
  • Elevens namn då betyget utfärdades
  • Personnummer
  • År när betyget utfärdades

Vilka skolbetyg finns hos kommunarkivet?

Betyg från de kommunala skolorna lämnas i de flesta fall till kommunarkivet efter 10 år. Om du söker betyg av yngre datum, kontakta respektive skola.

Om du söker betyg från komvux, kontakta Kunskapsparken på telefon 08-579 220 01.

I kommunarkivet finns betygen från fristående skolor som är verksamma i Sollentuna. Betygen lämnas till kommunarkivet två år efter att eleven slutade skolan.