Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna Symfoniorkester 

Kulturskolan har två två orkestrar: Sollentuna Ungdomsorkester och Sollentuna Symfoniorkester.

Se lediga tider i vår kurskatalog

Sollentuna Symfoniorkester

En fullstor symfoniorkester som ger konserter regelbundet. Orkestern består av lärare och elever ifrån kulturskolan, samt amatörmusiker från olika kommuner. Repetitionstiden är tisdagar kl. 19.00 till 20.30 i Stenhammar, orkestersalen på kulturskolan.

Sollentuna Ungdomsorkester

Består av elever i mellan- och högstadieåldern. Repetitionen är tisdagar kl. 17.30 till 18.30 i Stenhammar, orkestersalen på kulturskolan.

Vill du spela i någon av orkestrarna? 

Kontakta dirigent  Fredrik Torgnysson