Till navigation Till innehåll (s)

Att gå på kulturskolan 

Du kommer till oss på kulturskolan varje vecka och har lektioner med din lärare. Utöver det får du möjlighet att medverka i olika föreställningar och utställningar. Det kan allt från vara mindre uppspel till stora shower. Det är en stor och viktig del av verksamheten.

I början av terminen får alla elever en terminsplan av sin lärare med information om lektionstillfällen, föreställningar och lediga dagar. Eleverna erbjuds minst 26 tillfällen per läsår (två terminer). Det kan vara lektioner, workshops, konserter, specialveckor med mera.

Anmäl frånvaro direkt till din lärare

Om du är sjuk eller vill anmäla frånvaro gör du det direkt till din lärare. Vi uppmanar alla som är sjuka att stanna hemma för att hindra smittspridning.