Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

En tjej och kille med cykelhjälm gör V-tecknet

Trafikantveckan 2019

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun är med i årets europeiska Trafikantvecka som går av stapeln den 16- 22 september. Syftet med kampanjen är att inspirera fler att cykla, gå och använda kollektivtrafik istället för att köra bil.

Hur tog du dig till jobbet idag? – Ta klivet, börja gå och cykla!

Temat för Trafikantveckan 2019 är "Säker trafik - på fots och till cykel".

Kommuner och städer i hela Europa uppmuntras att på olika sätt underlätta för sina invånare att ta sig fram i staden utan bil. Nedan är några exempel på vad Sollentuna kommun har gjort och gör för att underlätta gång och cykling:

Klart senaste året

 • Breddat och separerat flertalet gång- och cykelvägar (Vibyvägen, Danderydsvägen, Sollentunavägen, Emblavägen)
 • Förbättrat trygghetsbelysningen i Edsberg
 • Nya gångvägar (Vaxmoravägen, Lomvägen)
 • Genomfört vintercyklistkampanj
 • Ökat trafiksäkerheten runt flera skolor
 • Startat "Cykling utan ålder" för kommunens äldre
 • Tillgänglighetsanpassat 14 busshållplatser
 • Uppdaterat cykelkartan
 • Genomfört cykelskola för vuxna (i samarbete med Cykelfrämjandet)

Kommande arbeten

 • Förbättra trygghetsbelysningen i Tureberg
 • Utöka cykelparkeringar vid allmänna platser och planera för säkrare cykelparkeringar vid pendeltågsstationer
 • Ny cykelväg längst Norrvikenleden
 • Bygga för förbättrad trafiksäkerhet i Helenelund och Viby
 • Genomföra el-cykelkampanj
 • Arbeta för trafiksäkra skolor i Rotebro och Norra Edsberg
 • Bredda och separera fler gång- och cykelvägar (Frestavägen, Stäketleden, Bagarbyvägen, Bollstanäsvägen)

Trafikpolicy som prioriterar gång och cykel

Sollentuna kommun har en trafikpolicy som säger att gångtrafikanter ska prioriteras högst, därefter cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik och sedan biltrafik. Det innebär att när nya gator anläggs, eller befintliga byggs om, ska gående och cyklister få bra med utrymme och infrastrukturen ska utformas så att gång-, cykel- och kollektivtrafik premieras.

Trafik- och transportlösningar är även ett fokusområde i Sollentuna kommuns miljöpolicy. Genom att delta i Trafikantveckan vill kommunen inspirera och motivera invånarna till att i så stor utsträckning som möjligt gå, cykla och åka kollektivt. För att klara målen i Parisavtalet, dvs att vi ska minska utsläppen av växthusgaser och hålla den globala temperaturökningen väl under 2 ⁰C, och helst begränsa den till 1,5 ⁰C, är det viktigt att vi alla ser över hur vi reser för att försöka resa så klimatsmart som möjligt, säger Linn Hellstrand, miljöadministratör i Sollentuna kommun.

Sollentuna kommun satsar aktivt på att främja cykling. Läs mer om våra cykelsatsningar.

Hjälp oss att synas!

Har du bra exempel på sådant som underlättar gång och cykel? Berätta gärna via sociala medier! Under Trafikantveckan vill gärna uppmuntra till att använda hashtagen #trafikantveckansollentuna

 

 

Publicerad: 10 oktober 2019