Till navigation Till innehåll (s)

Vägarbeten vid Sjöbergs C 

Delar av gång- och cykelvägen vid Sjöberg centrum är avstängda under tiden centrumet byggs om. En tillfällig gång- och cykelväg går istället runt parkeringen i närheten. Byggperioden beräknas pågå till slutet av 2020.

Just nu pågår arbetet med att riva Sjöberg centrum och bygga ett nytt centrum samt nya bostäder. I samband med detta kommer delar av gång- och cykelvägen vid centrum att stängas av och en tillfällig gång- och cykelväg kommer istället gå runt parkeringen på platsen under byggperioden, preliminärt till slutet av 2020.

Mellan 24 november och 23 december 2019 kommer även busstrafiken kring Sjöberg C ledas om och temporära busshållplatser kommer finnas på Lomvägen. Efter 23 december kommer busshållplatserna vara på sina vanliga ställen igen.