Till navigation Till innehåll (s)

Schaktarbeten på Sollentunavägen vid Silverdal 

Skanskas entreprenör kommer att utföra schaktning över Sollentunavägen vid Silverdal för att ansluta fjärrvärme, avlopp, dagvatten samt vatten in till äldreboendet Malten 4.

Första skedet kommer att ta ca 3 veckor och under den tiden påverkas inte trafiken.

Under skede två kommer arbetet att utföras vid lågtrafik mellan kl 09.00-15.00 i ett körfält. Om trafiken inte flyter bra så kompletterar entreprenören med flaggvakter.

Arbetet kommer att starta i slutet av mars och  pågår till slutet av maj.