Till navigation Till innehåll (s)

Begränsad framkomlighet på Norrvikenleden 

Vi bygger ut det det regionala cykelstråket, Märstastråket, på Norrvikenleden mellan Trafikplats Rotebro och Kistavägen. Arbetena har bland annat påverkat trafiksignalerna vid Norrviken centrum.

Arbetena beräknas pågå fram till sommaren.  Det blir begränsad framkomlighet på Norrvikenleden under denna period.