Till navigation Till innehåll (s)

Begränsad framkomlighet vid Torgvägen 

I samband med byggandet av E4 Förbifart Stockholm kommer det att dras en ny vattenledning i Töjnan, längs med fotbollsplanen och in på Torgvägen. Det innebär begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna i området. Arbetet pågår 7 januari - 27 mars.

Arbetet är indelat i två etapper. Den första startade den 7 januari och beräknas vara klar den 14 februari. Sprängningsarbeten kommer pågå den 27 januari, samt 3, 5 och 6 februari. Vid behov kommer det att finnas flaggvakter som ser till att ingen kommer för nära sprängplatsen.

Etapp två startar den 10 februari och pågår till den 27 mars. Det kommer inte vara möjligt att hålla alla befintliga gång- och cykelstråk öppna under pågående byggnation men det kommer alltid att vara möjligt att passera genom arbetsområdet. Följ orange skyltning för att hitta omledningsvägarna!

Mer information hittar du på Trafikverkets hemsida. Där kan du även anmäla dig till en sms-tjänst som varnar 30 minuter innan sprängning. 

www.trafikverket.se