Till navigation Till innehåll (s)

Arbeten i Edsängen 

SEOM utför ledningsarbeten på Skogsängsvägen. Arbetet omfattar nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.

Arbetet utförs etappvis i Skogsängsvägen för att minimera framkomlighetsproblem till fastigheter.

Entreprenör för arbetet är SH Bygg, Sten och anläggning.

Arbetena beräknas vara klara i april/maj 2020.