Till navigation Till innehåll (s)

Arbete på Oxenstiernas väg 

I mars påbörjar SEOM ett arbete med vatten- och avfallsledningarna på Oxenstiernas väg. Arbetet kommer pågå till hösten 2020. Under tiden arbetet pågår kommer gångbanan vara öppen, men resten av vägen kommer vara avstängd för genomfart.