Till navigation Till innehåll (s)

Trygg i trafiken 2019 - Rotebro och norra Edsberg 

Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. I år har turen kommit till Rotebro och norra Edsberg.

Ökad trygghet i trafiken

Under 2019 har det genomförts en kartläggning av trafikmiljön i norra Edsberg och Rotebro. I kart­­lägg­ningen ingår dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Resultatet från kartläggningen kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena. Resultatet kommer skickas per mail, till dig som medverkat på dialogmötet, och redovisas på denna sida.

Webbenkät

I maj 2019 skickades en webbenkät ut till samtliga hushåll i Rotebro och norra Edsberg. Vi fick in 165 svar från boende i Rotebro och 100 svar från boende i Norra Edsberg. Resultatet sammanfattas i kartläggningen som kommer att läggas upp på denna sida.

Dialogmöte

I september 2019 genomfördes dialogmöten för boende i Rotebro och norra Edsberg. I norra Edsberg deltog cirka 12 personer, och i Rotebro deltog cirka 18 personer. Resultatet från dialogmötet sammanfattas i kartläggningen som kommer att läggas upp på denna sida.

Pågående arbete

Under början av 2020 slutförs arbetet med att ta fram det åtgärdsförslag som kommer att ligga till grund för de fysiska åtgärder och informationsrelaterade åtgärder som kommer att genomföras i Rotebro och norra Edsberg under 2020, som ett resultat av den kartläggning som har gjorts i områdena. Information om planerade åtgärder kommer att publiceras på denna sida och skickas ut per post till dig som är boende i något av områdena.

Tidplan för arbetet