Till navigation Till innehåll (s)

På gång i cykelnätet 

Sollentuna storsatsar på nya cykelvägar. Här kan du läsa om vad som är på gång i cykelnätet just nu. 

För att cykeln ska kunna utgöra ett attraktivt alternativ krävs ett sammanhängande cykelnät. Sollentuna gör därför en storsatsning på nya cykelvägar. Under de närmaste åren kommer vi att anlägga, eller bygga om, drygt 30 kilometer cykelvägar. De nya cykelvägarna kommer att hålla en hög standard och vara tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma. 

Märstastråket

Märstastråket är ett av de viktigaste regionala cykelstråken i Stockholms län. Det sträcker sig från kommungränsen mot Upplands Väsby till kommungränsen mot Solna.

Genom Sollentuna går stråket i nordsydlig riktning och binder samman flera viktiga målpunkter. Märstastråket är ett viktigt pendlingsstråk för arbetsresor mot Stockholm och är det cykelstråk som används flitigast i Sollentuna.

Dagens Märstastråk uppfyller inte kriterierna för regionala cykelstråk. På delar av stråket saknas cykelbana helt och hållet. På andra delar är cykelbanan av varierande kvalitet.

Vi har därför påbörjat ett arbete med att bygga ut och uppgradera märstastråket till regional standard. Det är ett arbete som kommer att pågå under många år. 

Nya cykelparkeringar

Kommunen storsatsar på nya cykelparkeringar. Arbetet pågår kontinuerligt på många platser runt om i kommunen.