Till navigation Till innehåll (s)

Större infrastrukturprojekt 

Stockholmsregionens tillväxt och behovet av mer miljöanpassat resande ställer stora framtida krav på regionens infrastruktur. I Sollentuna genomförs ett antal större infrastrukturprojekt.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som löper genom kommunen. Detta innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är statlig järnvägen som går genom kommunen.

Pågående infrastrukturprojekt

  • Sydlig entré på Häggvik station

    En arbetsgrupp bestående av Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga en sydlig uppgång vid Häggviks station. Syftet är att göra det lättare att åka kommunalt till Södra...

  • Förbifart Stockholm, Häggvik

    Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. I projektet ingår att bredda och sänka Knistavägen under E4. Trafikplats Häggvik beräknas vara en byggarbetsplats under 5–6 år och beräknas stå färdig år 2022.

  • Ombyggnad av Rotebroleden

    Trafikverket bygger om Rotebroleden mellan trafikplats Stäket och Rotebro. Vägen kommer breddas med ett körfält i varje riktning. Beräknas vara klart under hösten 2019.