Till navigation Till innehåll (s)
Reparation Häggvikstunneln

Väg 265, Häggvikstunneln, reparationsarbete

Mellan den 5 juli och den 6 augusti reparerar Trafikverket skador i Häggvikstunneln på Norrortsleden, väg 265. Arbetet medför begränsad framkomlighet eftersom den östergående tunneln, mot Törnskogstunneln, stängs och trafiken leds över i den andra tunneln.

Mer information på Trafikverkets webbplats

Bild över omledningsvägen:

Omledningsväg, Häggvikstunneln

Omledningsväg, Häggvikstunneln