Till navigation Till innehåll (s)
Arbete med fiber och elnätet i Rotebro

Utbyggnad av fiber- och elnätet i Rotebro 

Vecka 4 kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten för fiber- och elnätet längs med Antunavägen och Kavallerivägen.

Arbetet kommer att utföras etappvis och det kommer att vara begränsad framkomlighet längs med sträckan. Arbetet beräknas pågå till slutet av april. Var uppmärksam på rådande skyltning och information.