Till navigation Till innehåll (s)
Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Tusbystråket byggs om 

Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet startade i februari 2019. Sommaren 2020 planeras arbetet vara klart.

Arbetet med att öppna upp Tusbystråket pågår

Passagen från Sollentunas pendeltågsstation mot tingsrätten kommer att öppnas upp och mynna ut framför nya tingsrättsbyggnaden. Syftet är att skapa naturliga mötesplatser och en mer levande miljö för boende i och kring Sollentuna. På markplanet i nya tingsrätten kommer det bland att finnas butikslokaler. 

Under ombyggnationen kommer en del störande ljud att förekomma, gång- och cykeltrafiken leds om och tillfälligt smalnas av då maskiner kommer att arbeta i området och byggmaterial kommer att transporteras. Vi planerar för att arbetet ska störa i så liten mån som möjligt. 

I slutet av april 2020 rivs rampen och delar av nya Tusbystråket öppnas upp. Intilliggande Malmparken blir klar i juni 2020.