Till navigation Till innehåll (s)
Avstängd GC Häggvik

Tunga transporter längs GC-väg i Häggvik

Längs gång- och cykelvägen förbi Häggviks gymnasium, närmast Häggviksleden och Sollentunavägen, kommer transporter med jordmassor att utföras kl 09.00-15.00 under veckorna 34-37.

Längs gång- och cykelbanan till skolan kommer vakter att finnas på plats för att säkerställa att inget händer vid lyft och transporter. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi men det kan bli korta stopp när det sker lyft och backning.   

Avstängd GC Häggvik