Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

Arbeten längs Staffans väg fortsätter till sommaren 2023

SEOMs ledningsarbete vid Rotsunda Torg/Staffans väg är nu klart. Etableringen vid Staffans väg kommer nu tas över av Norrvatten som arbetar med att lägga ned en ny huvudvattenledning.

Samtidigt fortsätter Sollentuna kommun att anlägga nya busshållplatser och säkrare övergångsställen.

Korsningen Staffans väg och Skvadronsvägen är tillfälligt återställd och har öppnats upp men bron över Edsån håller fortsatt stängt.

Busshållplatsen Rotsunda torg kommer att hållas stängd under arbetet. Vi hänvisar till hållplatserna på Norrvikenleden - Bollstanäsvägen (i båda riktningarna).

Tidplan

  • SEOMs arbeten stod klara i mitten av juni 2022.
  • Norrvattens arbeten sattes igång direkt efter att SEOM blivit klara. Arbetet förväntas preliminärt vara klart till sommaren 2023.
  • Sollentunas arbeten görs inom samma tidsram som Norrvattens arbeten.

Varför genomförs dessa arbeten?

Norrvatten behöver bygga ut sin kapacitet. De försörjer 14 växande norrortskommuner med dricksvatten, 

Sollentuna kommun ser till att öka  busshållplatsernas tillgänglighet.

Vilka gör jobbet?

Norrvattens och Sollentuna kommuns arbeten utförs av Norrland VA AB.

Norrvatten