Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

Arbeten längs Staffans väg pågår augusti–våren 2022

Från augusti 2021 fortsätter SEOMs arbeten längs Staffans väg väster om Rotsunda torg. Det betyder att även den delen av vägen under en period kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Busshållplatsen Rotsunda torg kommer att hållas stängd under arbetet. Vi hänvisar till hållplatserna på Norrvikenleden - Bollstanäsvägen (i båda riktningarna).

Under våren har Staffans väg norr om Rotsunda torg varit avstängd på grund av att SEOM lagt ned nya VA-ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten).

När SEOMs arbeten är klara är planen att Norrvatten lägger ny huvudvattenledning. Parallellt med det arbetet fortsätter Sollentuna kommun att anlägga nya busshållplatser och säkrare övergångsställen.

Tidplan

  • SEOMs arbeten startar i augusti 2021 och beräknas pågå under ca 7 månader.
  • Norrvattens arbeten startar när SEOM är klara. Preliminärt vintern 2021/2022. Klart till försommaren 2022
  • Sollentunas arbeten görs inom samma tidsram som Norrvattens arbeten.

Varför genomförs dessa arbeten?

SEOMs ledningar är gamla och behöver bytas ut.

Norrvatten, som försörjer 14 växande norrortskommuner med dricksvatten, behöver bygga ut sin kapacitet. 

Sollentuna kommun tillgänglighetsanpassar busshållplatser.

Vilka gör jobbet?

SEOMs arbeten utförs av Bobtrans AB

SEOM

Norrvattens och Sollentuna kommuns arbeten utförs av Norrland VA AB.

Norrvatten