Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

Schaktarbeten på Staffans väg i Rotebro 

Arbetet har skjutits upp från vecka 6 till vecka 9. Då kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten längs med Staffans väg, mellan Skvadronsvägen och Antunavägen.

VA-arbetet kommer att utföras etappvis och delar av Staffans väg kommer att stängas av, men vara öppet för gång- och cykeltrafik. Övrig trafik hänvisas till alternativa vägar. Var uppmärksam på rådande skyltning.

Arbetet beräknas pågå fram till maj.