Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild med röd markering för schaktarbeten

Schaktarbeten vid Edsviken under april 

Under april månad kommer SEOM att utföra schaktarbeten längs Stråkvägen och Edsviksvägen för att utöka fibernätet. Schaktarbetet kommer mestadels att utföras i gångbanor. Det kommer att vara begränsad framkomlighet längs med sträckan.

Var uppmärksam på rådande skyltning.