Till navigation Till innehåll (s)
Frestavägen

Arbeten på gc-bana längs Frestavägen till februari 2022

Från april kommer PEAB att påbörja schaktarbeten för byggnation av ny pumpstation längs med Frestavägen i höjd med Väsjö torg. En bit av den norra delen av gc-banan kommer att stängas av.

Sprängningsarbete kommer att förekomma från vecka 18 till 27. Sprängningar kan ske måndag till fredag mellan klockan 09.00-09.10, 12.00-12.10 och 15.00-15.10. Var uppmärksam på rådande skyltning.

Under byggtiden hänvisas gång- och cykeltrafik till motsatt sida via befintliga övergångsställen. Arbetet beräknas pågå fram till februari 2022. Var uppmärksam på rådande skyltning.