Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

Schaktarbeten på Hästhagsvägen i Tureberg 

Vecka 2 kommer SEOM (Sollentuna energi och miljö) att påbörja schaktarbeten längs med Hästhagsvägen mellan Sadelvägen och Plogvägen.

VA-arbetet kommer att utföras etappvis och delar av Hästhagsvägen kommer att stängas av men vara öppet för gång- och cykeltrafik. Övrig trafik hänvisas till alternativa vägar. Var uppmärksam på rådande skyltning.

Arbetet beräknas pågå till slutet av april.