Till navigation Till innehåll (s)
Arbete längs rödmarkerad vägsträckning.

Schaktarbeten i Rotebro

Fram till slutet av september kommer SEOM att utföra schaktarbeten längs Ytterbyvägen och Kung Agnes väg för att utöka fiber- och elnätet.

Arbetet kommer att utföras etappvis och under vissa etapper kommer gång- och cykeltrafik hänvisas via alternativa vägar. Var uppmärksam på rådande skyltning.