Till navigation Till innehåll (s)
Esset Edsberg

Ribbings väg vid Rösjöskolan

Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som beräknas att stå klara 2022.

Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som beräknas att stå klara 2022. En del av gångbanan utanför kvarteret kommer att stängas av under byggtiden, gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till motsatt sida via ett tillfälligt övergångsställe. För att säkerställa trafiksäkerheten längs med sträckan har vi förlängt hastighetsbegränsningen 30 km/h ca 100 meter norrut på Ribbings väg. Va uppmärksam på rådande skyltning.

Under vecka 30-35 kan sprängning inom arbetsområdet förekomma måndag-fredag mellan klockan 10.00-14.00. Vid sprängning kommer trafiken att stoppas upp tillfälligt av flaggvakter på plats.

 

Läs mer om projektet här: https://www.sollentunahem.se/om-oss/nyproduktion-och-fornyelse/nyproduktion/esset-3-5/