Till navigation Till innehåll (s)
Norrsätravägen asfalteras

Planerade väg- och trafikarbeten

Här ser du vilka arbeten vi planerade att göra den närmsta tiden. Vilka vägar som får ny asfalt, vilka broar som ska renoveras och var vi sätter upp bullerplank. Och var vi sätter upp belysning och nya trafiksignaler.

Sidan uppdateras vid ändringar och tillägg.

Planerade beläggningsarbeten 2021-22

 • Almvägen
 • Alströmervägen 1-7, klar
 • Andelsvägen
 • Blåmesgränd
 • Bollstanäsvägen, väster om Norrvikenleden, klar
 • Drabantstigen
 • Fjällvägen, klar
 • Fyndevägen, klar
 • Hjortvägen, klar
 • Hökvägen
 • Liljevägen, klar
 • Linnés väg
 • Lomvägen, vid Sjöbergs centrum, 
 • Norrvikenleden, KOM köpcentrum och norrut, klar
 • Norrvikenleden/Pommernvägen, korsningen
 • Rudbecks väg (Låda), klar
 • Rävgärdsvägen, klar
 • Salstavägen, klar
 • Scoutvägen, klar
 • Skoldalsvägen
 • Slöjdvägen, klar
 • Sollentunavägen, i höjd med Sofielundsskolan (mittremsa)
 • Tallvägen
 • Trollvägen, klar
 • Truthanevägen
 • Turebergs allé, delar av
 • Vibyvägen
 • Villavägen, klar
 • Vintervägen, klar

Brorenoveringar 2021-22

 • Hedvigsdalsvägen GC-tunnel, klar
 • Rotebrovägen GC-tunnel, klar
 • Konsumentvägen, infart Rotebro handel, klar
 • Vibyvägen/Tunastråket, bro över gångtunnel
 • Skogstorpsvägen, bro över GC-väg, klar
 • Turebergsleden GC-bro närmast järnvägen

Renovering av bullerplank 2021-22

 • Vibyvägen, mellan Landsvägen och Sätersvägen, klar
 • Vibyvägen, mellan Landsvägen och Nåsvägen, klar
 • Vibyvägen, mellan Sätersvägen och Rättviksvägen, klar
 • Norrvikenleden, i höjd med Vintervägen, klar
 • Mossvägen/Glimmervägen
 • Sollentunavägen, Silverdal, klar