Till navigation Till innehåll (s)
Norrvikenleden

Ledningsarbete vid Norrvikenleden till augusti 2022

Norrvatten lägger en ny vattenledning längs Norrvikenleden norr om Rotebro handelsplats. Arbetet förväntas starta 2021-11-04 och hålla på till 2022-08-31 och sker i etapper.

Det kommer vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan efter korsningen Norrvikenleden/Sollentunaholmsvägen.

Var uppmärksam på skyltning.