Till navigation Till innehåll (s)
Malmvägen avtsängd

Kanalvägen mot Malmvägen är avstängd från februari 

Kanalvägen mot Malmvägen är avstängd från februari 2021 till 30 maj. Anledningen är att Norrvatten lägger om vattenledningar i området. Nattetid tinas marken med kol för att kunna schakta dagtid.

Arbetena är en förberedelse för de hus som kommer att börja byggas på gamla mässtomten och för Malmvägens nya sträckning mot Turebergsleden. Malmvägen nås under byggtiden via Bygdevägen.

Ombyggnad på f d mässområdet