Till navigation Till innehåll (s)
Bilden föreställer en illustration över hur Malmparken kommer se ut när den är klar.

Justering av VA-ledning i Malmparken 

Gräsytan i den centrala delen av Malmparken kommer att vara avstängd under några veckor i november. Det är besiktningsanmärkningar på en av de nya vatten- och avloppsledningarna som ska justeras.

Arbetet utförs av MJ Contractor som även utfört det ursprungliga jobbet.

I övrigt är Malmparken i stort sett färdigställd. Det som återstår en del åtgärder utifrån anmärkningar vid slutbesiktningen.