Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild med grön markering för arbetsområdet.

Förstärkning av elnätet i Sjöberg

Från början på augusti till slutet av september kommer SEOM att utföra schaktarbeten för att förstärka elnätet på Lomvägen och Domherrevägen.

Arbetet kommer att utföras etappvis, gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas via alternativa vägar genom grönområdet mellan Lomvägen och Domherrevägen. Var uppmärksam på rådande skyltning.