Till navigation Till innehåll (s)

Luftburna elkablar grävs ner

Startdatum: 2024-04-15
Slutdatum: 2024-10-31

Vattenfall kommer påbörja ett arbete med att gräva ned luftburna kablar från Tegelhagen till Edsberg. I etappen vid Landsnoravägen/Danderydsvägen blir det ingen större påverkan för gående, cyklister eller bilister.

Vid byggtrafik kan automatiska bommar användas för att öka trafiksäkerheten genom att stoppa gående/cyklister tillfälligt när fordonen passerar gång- och cykelbanan. Gående och cyklister ombeds att vänta medan bommen är nedfälld.