Till navigation Till innehåll (s)

Markarbeten vid Norrvikens IP och sjösportcenter

Startdatum: 2024-04-02
Slutdatum: 2024-11-01

Nu inleds arbetet med att höja vägbanken längs Brunkebergsåsen förbi Norrvikens IP och sjösportcenter. Syftet är att förhindra översvämningar och utöka parkeringskapaciteten nära Norrvikens IP.

Arbetet med att höja Brunkebergsåsens vägbank förbi Norrvikens IP och sjösportcenter påbörjas under april månad. Arbetet görs för att motverka att vägen översvämmas och för att bygga ut parkeringen på den västra sidan om Brunkebergsåsen, intill Norrvikens IP. I samband med arbetet kommer det även anläggas en damm och ledningar läggs om. Dessutom kommer en del planteringsarbete att genomföras.

Etapper och tidsram

Arbetet är tänkt att genomföras i två större etapper där den ena pågår april till september och den andra september till november.

Begränsad framkomlighet

På grund av projektets omfattning kommer det vara begränsad framkomlighet på och omkring Brunkebergsåsen. På en del av Brunkebergsåsen kommer det vara ett dubbelriktat körfält och fordon som ska in/ut från området kommer behöva lämna företräde för varandra vid möte.

Tillfällig lösning för parkering

Parkeringen intill Norrvikens IP kommer under arbetet att stängas av. Närmsta parkeringsplats kommer finnas 150 meter ifrån fotbollshallen vid Norrvikens skola, på andra sidan av Norrvikenleden. En tillfällig parkeringsyta kommer även öppnas upp vid korsningen Brunkebergsåsen/Sollentunavägen. Parkeringen vid sjösportcenter kommer fortfarande vara öppen.

För hämtning och lämning kommer det finnas en på- och avstigningsplats längs med strandpromanden. Denna kan inte användas för parkering utan endast vid hämtning och lämning. Det kommer finnas orange hänvisningsskyltning på plats som visar hur fordon tar sig fram.

Använd andra transportmedel

I och med att det kommer vara begränsad framkomlighet på platsen rekommenderar vi att man använder sig av andra färdmedel än bil.